Waarom kan je ChatGPT niet altijd vertrouwen?

Gepubliceerd op 17 mei 2024 om 14:54

Je hebt vast al gehoord van chatGPT, die handige chatbot die allerlei vragen kan beantwoorden. Maar kun je hem nu echt altijd vertrouwen? In dit artikel leg ik uit waarom je voorzichtig moet zijn met chatGPT. Ik benoem een aantal voorbeelden van situaties waarin chatGPT foutieve of misleidende informatie kan geven. Ook bespreek ik wat de beperkingen zijn van dit soort AI-chatbots en waarom je altijd kritisch moet blijven wanneer je ze gebruikt. Dus lees vooral verder als je benieuwd bent waarom je niet altijd op chatGPT kunt vertrouwen!

De beperkingen van ChatGPT

Beperkte training

ChatGPT is getraind op kennis van voor 2021, dus het mist de laatste ontwikkelingen en informatie. De AI heeft een beperkte kennis van de wereld en kan daardoor verkeerde of onvolledige informatie geven. ChatGPT is niet op de hoogte van recente gebeurtenissen, nieuwe producten of diensten en zal hierdoor dus niet altijd de nieuwste informatie/kennis kunnen geven.

Geen diepgaande kennis

ChatGPT heeft een geen diepgaande kennis van onderwerpen. De AI begrijpt concepten en ideeën niet volledig. ChatGPT kan daarom geen ingewikkelde vragen over een onderwerp beantwoorden of uitleggen waarom iets zo werkt. De AI mist de bredere context en verfijning die mensen wel hebben.

Beperkte creativiteit

ChatGPT is niet heel creatief. De AI kan bestaande ideeën en concepten herhalen, maar komt zelden met echt originele of nieuwe ideeën. ChatGPT mist de verbeeldingskracht van mensen. De AI kan daarom moeite hebben met open vragen waarvoor creativiteit nodig is.

Gebrek aan gevoelens en emoties

ChatGPT heeft geen gevoelens of emoties. De AI begrijpt menselijke emoties en de sociale aspecten van communicatie niet. ChatGPT reageert daarom soms ongevoelig of biedt ongepaste reacties in situaties waar empathie belangrijk is. De AI mist de intuïtie over hoe mensen zich voelen die mensen wel hebben.

Kortom, hoewel ChatGPT nuttig kan zijn voor eenvoudige vragen en antwoorden, kun je niet altijd blindelings vertrouwen op de AI. Voor ingewikkelde of gevoelige onderwerpen is ChatGPT niet flexibel, creatief of empathisch genoeg. Voor betrouwbare informatie en advies zijn mensen nog steeds nodig.

 

Waarom je de resultaten van ChatGPT niet blindelings moet vertrouwen

ChatGPT is een AI-systeem dat gesprekken kan voeren en teksten kan genereren. Hoewel de resultaten vaak redelijk overtuigend lijken, moet je ze niet blindelings vertrouwen.

ChatGPT is niet perfect

ChatGPT is getraind op grote hoeveelheden data, maar het heeft niet alles gezien. Soms geeft het onnauwkeurige of zelfs onjuiste informatie, bijvoorbeeld over specifieke onderwerpen waarover weinig data beschikbaar was tijdens de training. Bovendien begrijpt ChatGPT context en nuance niet altijd even goed, waardoor het soms rare of ongepaste antwoorden geeft.

De resultaten zijn oppervlakkig

ChatGPT is heel goed in het genereren van teksten die er professioneel uitzien, maar dat betekent niet dat de inhoud diepgaand of genuanceerd is. De AI maakt gebruik van statistische modellen om te voorspellen wat waarschijnlijk een goed antwoord is gebaseerd op grote hoeveelheden voorbeelddata. De antwoorden missen vaak diepgang.

De AI heeft geen echte kennis of inzichten

ChatGPT is uiteindelijk een statistisch model zonder echte kennis of inzichten. Het begrijpt de onderwerpen waarover het praat niet echt. Het combineert gewoon wat het heeft geleerd uit voorbeelden om iets te genereren dat er redelijk uitziet. Als je er moeilijke vragen aan stelt, zal het model al snel tekortschieten.

ChatGPT kan dus zeker nuttig zijn, bijvoorbeeld om een eerste versie van een tekst te genereren die je vervolgens zelf aanpast. Maar vergeet niet dat je met een beperkt AI-systeem te maken hebt. Controleer altijd de resultaten en vertrouw er niet blindelings op. Met menselijke kennis en oordeelskracht bereik je uiteindelijk de beste resultaten.

Voorbeelden van onnauwkeurige of bevooroordeelde antwoorden van ChatGPT

ChatGPT is een AI-chatbot die is getraind om natuurlijke gesprekken te voeren, maar het is niet perfect. Deze AI kan soms onnauwkeurige of zelfs bevooroordeelde antwoorden geven, zoals de voorbeelden hieronder.

Onjuiste feitelijke informatie

ChatGPT is opgeleid met behulp van grote hoeveelheden gegevens, maar het heeft geen echte 'kennis' van de wereld. Hierdoor kan het verkeerde antwoorden geven op feitelijke vragen. Bijvoorbeeld, als je vraagt hoeveel planeten in ons zonnestelsel zitten, zou ChatGPT het verkeerde aantal kunnen geven en dus verkeerde informatie overdragen.

Stereotypering en vooroordelen

Omdat ChatGPT is getraind met teksten van het internet, kan het stereotypen en vooroordelen uit die gegevens overnemen. De AI kan bijvoorbeeld seksistische of racistische antwoorden geven op sommige vragen. De makers van ChatGPT proberen deze problemen te voorkomen door constant te blijven ontwikkelen/controleren, maar het blijft een uitdaging.

Verwarrende of niet relevante antwoorden

Soms geeft ChatGPT verwarrende of niet relevante antwoorden. Dit komt doordat het probeert natuurlijk te klinken, maar het onderwerp van het gesprek niet goed kan bijhouden of de context niet goed begrijpt. Bijvoorbeeld, als je een vraag stelt over het koken van pasta, kan ChatGPT plotseling overschakelen naar het bespreken van voetbal of popmuziek, omdat hij het niet bijhoudt of niet goed begrijpt.

ChatGPT is een indrukwekkend systeem, maar het blijft een AI in ontwikkeling. De antwoorden van ChatGPT moeten daarom altijd met een korreltje zout worden genomen. De AI kan fouten maken en je moet zelf controleren of de antwoorden correct en relevant zijn. Met verdere ontwikkeling zullen de capaciteiten van ChatGPT waarschijnlijk verbeteren, maar menselijke begeleiding blijft nodig.

Menselijkheid is belangrijk, voor robots is dit onmogelijk

Het internet is tegenwoordig vol met AI-systemen zoals ChatGPT, die zijn ontworpen om te communiceren als mensen. Hoewel deze systemen steeds intelligenter worden, kunnen ze nooit echt menselijk zijn. De menselijke beleving is complex. Emoties, intuïtie, inlevingsvermogen en levenservaring zijn essentieel voor menselijke interacties.

Emoties en empathie

Chatbots hebben geen echte emoties of inlevingsvermogen. Ze kunnen weliswaar emoties imiteren in hun reacties, maar ze voelen deze emoties niet echt. Emoties komen voort uit onze unieke menselijke ervaringen, herinneringen en waarden. Inlevingsvermogen vereist het vermogen om een situatie vanuit het perspectief van een ander te zien, wat voor AI heel moeilijk is.

Levenservaring en intuïtie

Onze levenservaringen bepalen wie we zijn en hoe we denken en handelen. Chatbots hebben geen echte levenservaring - ze zijn gebouwd op basis van data en algoritmen die door mensen worden ingevoerd. Intuïtie is iets menselijks dat voortkomt uit onze levenservaringen, emoties en waarden. Het is iets wat AI waarschijnlijk nooit zal bereiken.

Meerdimensionale, fluïde identiteit

Onze identiteit is complex en altijd in ontwikkeling. Het omvat onze overtuigingen, waarden, rollen en relaties. De identiteit van een AI is statisch - het is gebaseerd op hoe het systeem werd ontworpen en getraind. Een AI kan zijn identiteit niet veranderen en zich aanpassen aan nieuwe rollen en relaties zoals mensen dat kunnen.

Chatbots zoals ChatGPT kunnen misschien menselijk overkomen, maar ze zullen nooit echt menselijk zijn. Ze missen essentiële menselijke kwaliteiten zoals emoties, intuïtie, levenservaring en een dynamische identiteit. Hoewel AI steeds intelligenter wordt, zal de echte menselijkheid voor AI altijd buiten bereik liggen.

Conclusie

Kortom, ChatGPT kan een handig hulpmiddel zijn, maar je moet altijd zelf nadenken en kritisch blijven over de antwoorden. Soms kan het antwoorden geven die fout, misleidend of onvolledig zijn. Het is geen magische oplossing voor al je problemen, dus vertrouw erop voor simpele dingen, maar controleer het werk als het om belangrijke zaken gaat. Blijf altijd zelf nadenken, stel kritische vragen en gebruik meerdere bronnen. Alleen jij bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van je werk. Wees dus een actieve, kritische gebruiker en laat chatGPT niet jouw denken overnemen. Zo kan het een handige assistent zijn in plaats van een gevaarlijke valkuil.

 

Auteur: Sanne van Gog

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.